Douane en accijns.

Douane en accijns gaat over goederen waarover u accijns of verbruiksbelasting moet betalen.
Accijns producten zijn:
. Alcoholhoudende dranken
. Tabaksproducten
. Minerale Oliën
Verbruiksbelastinggoederen zijn niet alcoholische dranken (vruchten- en groentesappen, mineraalwater en limonade )
Accijns en verbruiksbelastinggoederen zijn onderverdeeld in tarief categorieën.

Accijnsgoederen transport

Accijnsgoederen transport is gebonden aan regels van de Europese Unie. Voor het transporteren is het van belang om na te gaan als de accijns wel of niet betaald is.

Accijns is niet betaald.

Het vervoer van niet betaalde accijns goederen dienen plaats te vinden onder begeleiding van een elektronisch administratie document (e-AD). Dit document wordt gemaakt via het Exise Movement and Control System (EMCS).

Het gebruik van een e-AD mag alleen plaatsvinden als de verzender:
. een vergunning accijnsgoederenplaats heeft ( belastingentrepot ) of
. een geregistreerde afzender is.

en

de ontvanger van niet betaalde accijns goederen een van volgende vergunningen heeft:
. Vergunning geregistreerde geadresseerde in een andere lidstaat van de Europese Unie.
. Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk) in een andere lidstaat van de Europese unie
. Vergunning accijnsgoederenplaats
. Vergunning belasting entrepot in een andere lidstaat van de Europese Unie.
Op de website van de Europese Unie, Seed on Europe kan je zelf nagaan als de ontvanger een van de vier vergunningen heeft.

Accijns is betaald.

Het vervoer van goederen waarvoor het accijns is betaald in Nederland, dient plaats te vinden met een ‘herkomstdocument’.
Het vervoer van betaalde accijns goederen vindt plaats tussen lidstaten onder begeleiding van een vereenvoudigd administratief document.

Advies voor accijns.

Advies voor accijns is mogelijk bij ons. Wij kunnen voor u nagaan als uw goederen wel of niet accijns plichtig zijn. Wij kunnen u ondersteunen bij uw vergunning aanvraag.

Hebt u nog vragen m.b.t. accijns stuur ons dan een bericht.

Stuur ons een bericht en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Stuur ons een bericht.