Douane land van herkomst en oorsprong

Een verkeerde oorsprong of herkomst kan vergaande consequenties hebben. U moet denken aan consequenties zoals: Te weinig douane rechten betalen, met als gevolg een verzoek tot bijbetaling , een bestuurlijke boete, of schuldig worden bevonden aan fraude.

Wat is douane land van oorsprong.

Douane land van oorsprong betekent het land waar de goederen geheel en al verkregen zijn of een dusdanige be- of verwerking zijn ondergaan.
Douane oorsprong wordt als volgt onderverdeeld:
.              Niet preferentiële oorsprong.
Niet preferentiële oorsprong wordt gehandhaafd voor de maatregelen bij invoer die betrekking hebben op het land vanwaar de goederen zijn oorsprong aan ontleend. Enkele bekende maatregelen bij invoer zijn:

  • Antidumpingmaatregelen
  • Schorsingsmaatregelen
  • Antisubsidiemaatregelen
  • Maatregelen op het gebied van toezicht en vrijwaring.
  • Etc.

.              Preferentiële oorsprong.
Bij het importeren van goederen uit landen waarmee de Europese Unie een akkoord heeft gesloten voor het preferentieel tarief betaald u als importeur een verlaagd – of 0% invoerrecht.
Het verlaagd – of 0% invoerecht heeft geen betrekking op alle goederen van uit het land van oorsprong.
Enkele preferentiële bescheiden zijn.
–              Eur 1 certificaten
–              Form A
–              Factuur verklaringen

Wat is douane land van herkomst.

Douane land van herkomst is het laatste land vanwaar de goederen zijn verzonden naar de Europese Unie.
Douane land van herkomst kunnen wij als volgt onderverdelen:
. Herkomst voor de handelsstatistiek
Het laatste land vanwaar de goederen met bestemming de Europese Unie werden verzonden.
. Herkomst voor de douanerechten bij invoer.
Het laatste land of gebied waar de goederen ingeklaard zijn vandaar verstuurd werden naar de Europese Unie.Herkomst voor de douanerechten bij invoer kan bepalend zijn voor de percentage aan douanerecht.

Voorbeeld:

Een importeur Fictief koopt katoenen shirtjes uit China. Voor die shirtjes moet de importeur ongeveer 12% invoerrechten betalen. Een vriend van de importeur informeert hem dat de dezelfde katoenen shirtjes uit China van uit Turkije tegen 0% invoerrechten geïmporteerd kunnen worden.
De leverancier gaat nader onderzoek doen en besluit de shirtjes uit Turkije te importeren.
Doormiddel van een ATR certificaat worden de Shirtjes tegen 0% douanerecht ingeklaard.

Een ATR certificaat is een herkomst bescheid.Met een ATR certificaat toon je dat de goederen in Turkije zijn ingeklaard. Vanwege de overeenkomst met Turkije en de Europese Unie is de herkomst voor de douanerecht bepalend als u wel of geen recht hebt op een verlaagd of 0% douanerecht. Het verlaagd of 0% douanerecht heeft geen betrekking op alle goederen van uit Turkije.

Preferentiële regelingen

De meeste preferentiële regelingen komen voort uit verschillende overeenkomsten die zijn gesloten tussen de Europese Unie en derde Landen.
Preferentiële regelingen van de Europese Unie zijn als volgt:

Vrijhandelsovereenkomsten ( free trade agreements )

Vrijhandelsovereenkomsten ( free trade agreements ) gesloten met landen tussen de Europese Unie betekent vaak een 0% douanerecht voor de goederen waarvoor het overeenkomst is gesloten. De vrijhandelsovereenkomsten zijn bilateraal. Houd in dat de maatregelen van de vrijhandelsovereenkomst geldt als u van dat land importeert of naar dat land exporteert.
Bij export profiteert uw klant van een verlaagd of 0% douanerecht. Uiteraard moet uw klant de preferentiële oorsprong aan kunnen tonen.

Voorbeeld:
De importeur Fictief is met vakantie naar Zuid Korea gegaan en heeft daar een deal gesloten met een leverancier om katoenen shirtjes te importeren.
Bij de zendingen krijgt de importeur Fictief een factuur met daarop de verklaring dat de katoenen shirtjes van oorsprong Zuid Korea zijn.
Vanwege de vrijhandelsovereenkomst met Zuid-Korea en de factuur verklaring betaalt de importeur Fictief 0% invoerrecht.

Autonome regelingen

Autonome regelingen worden vaak met ontwikkelingslanden afgesproken voor de bevordering van de economie. De autonome regelingen zijn niet bilateraal. Dat houdt in dat u van dat land vaak tegen een verlaagd douanerecht kan importeren en als u naar dat land toe exporteert heeft uw klant vaak genoeg geen recht op een verlaagd tarief.

Voor informatie kunt u het Handboek Douane raadplegen.

Herkomst en oorsprong

Herkomst en oorsprong kan in voordeel van uw bedrijfsbeleid zijn. Denk maar aan voordelen als een verlaagd- of 0% douanerecht, voorkoming van antidumping maatregelen, etc. Bij export van uw producten naar landen waarmee de Europese Unie een overeenkomst heeft afgesloten kunt u voor zorg dragen dat uw cliënten tegen een verlaagd of 0% invoerrecht importeren.

Herkomst en oorsprong advies.

Herkomst en oorsprong advies nodig? Wij kunnen u adviseren en ondersteunen.
Met ons partners kunnen wij tevens uw herkomst een oorsprong bescheiden zoals EUR 1, ATR en certificaten van oorsprong aanvragen en legaliseren. Wilt u het zelf doen kunnen wij de vergunningprocedure met u doorlopen.

Stuur ons een bericht.